Flasin per Anima Pictures edhe miqte e P-Ark

Brendimi me kosto të ulët i mjediseve të punës, duke përdorur sende të riciklueshme, po merr trajtat e një refreni për arkitektët që praktikojnë këtë fushë.Përqasje të tilla jemi mësuar t’i shikojmë shpesh përmes internetit apo revistave të huaja, por jo gjithmonë ndodh kështu.

Continue reading →